PRZEŁAM CISZĘ – Centrum antyprzemocowe

Ruszyła platforma antyprzemocowa Elles pour elles – Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę stworzona przez Stowarzyszenie ‘Elles sans Frontières’ ASBL (organizujące m.in. Kongres Kobiet w Brukseli) we współpracy ze Stowarzyszeniem Trampolina i przy wsparciu Brukselskiego Klubu Polek. Naszym celem jest niesienie pomocy wszystkim Polkom mieszkającym w Belgii, które chcą się uwolnić się od doświadczenia przemocy w domu. Razem jesteśmy silne! Kobiety dla kobiet! Projekt opiera się zarówno na pracy wolontariuszek, jak i na konsultacji płatnych specjalistów, co zapewni projektowi stałość. W ramach projektu zostanie przygotowana specjalna ulotka informacyjna  z wiadomościami o przemocy domowej oraz gdzie można szukać pomocy w Belgii. Działa już strona internetowa oraz infolinia w języku polskim, gdzie ofiary mogą uzyskać spersonalizowane porady oraz zapisać się na konsultacje w Centrum. Będą prowadzone kręgi wsparcia kierowane przez społeczne liderki, które same doswiadczyły przemocy domowej oraz osoby wspomagające. W Centrum są również  konsultacje psychologiczne  oraz konsultacje prawne udzielane przez wykwalifikowanych spejalistów. Będzie rownież udzielana pomoc administracyjna oraz pomoc językowa w urzędach, szpitalach itp itd. Wszystko to w języku polskim, aby Polki mogły swobodnie wyrazić swoje myśli oraz potrzeby. Centrum będzie rownież współpracowalo z istniejącymi już organizacjami zarówno państwowymi, jak i pozarządowymi, aby zaoferować pomoc jak najlepiej. Nasze centrum oferuje bezpłatną pomoc. Aby pomóc jak największej liczbie kobiet, potrzebujemy różnorakiego wsparcia. Jeśli chcecie i możecie włączyć się w akcję jako wolontariuszki, piszcie na epe.bruksela@gmail.com Jesli chcecie i mozecie wspomóc naszą akcję finansowo, możecie to zrobić przez zbiórkę na GoFund lub za pomocą wpłaty na konto BE44363152678545, z dopiskiem “Elles pour elles”.Prosimy . Każda kwota ma znaczenie! Razem jesteśmy silne! Kobiety dla kobiet!