Program II KK

KOBIETY DLA KOBIET

Program II Kongresu

POLKA W EUROPIE: BEZPIECZNA, ZDROWA, WIELOKULTUROWA

28 maja 2016

Prowadzenie Kongresu: Renata Dancewicz

8.30 Rejestracja gości

9.00 – Powitanie: Małżonka Ambasadora przy Królestwie Belgii, Joanna Harazim

Odśpiewanie Hymnu Kongresu Kobiet: Aleksandra Gadzina

Otwarcie Kongresu w parytecie Magdalena Środa i Michał Boni

9.30-11.00 Kobiety: ich ideały, wiara i role

Prowadzi: Agata Araszkiewicz

Osoby w panelu: Magdalena Środa, Dominka Kozłowska, Halina Radacz, Danuta Hübner, Renata Dancewicz

11.15-13.00 Bezpieczeństwo naszych córek – aspekty przemocy wobec kobiet

Prowadzi: Sylwia Chutnik

Osoby w panelu: Sylwia Urbańska, Magda Grabowska, Agnieszka Grzybek, Joanna Piotrowska, Monika Płatek, Agnieszka Kozłowska – Rajewicz, Kasia Cuadrat-Grzybowska, Dorota Bianco Stowarzyszenie SOS Bruksela

13.00-14.00 przerwa na lunch

14.00-15.30 Nasze ciała-nasze życia: zdrowie kobiet i prawa pacjentki

Prowadzi: Anna Kiejna i Dorota Grabowska

Osoby w panelu: Wanda Nowicka, Aleksandra Józefowska, Grażyna Czubińska, Iwona Pokwicka, Katarzyna Bratkowska, Iwona Chmura-Rutkowska

Prowadzenie Kongresu: Marta Bark-Stelmaszczyk

Salonik KK:

15.45-17.15 OKRĄGŁY STÓŁ: Obcy jest w nas – uchodźcy, uchodźczynie i kwestie multikulturalizmu

Prowadzi: Aneta Boratyńska

Dyskutantki i dyskutanci: Magdalena Środa, Tomek Kitliński, Christine Kulakowski, Agnieszka Szmidel, Patrycja Sasnal

17.30-18.30 ROZMOWA : Małżeństwa wielokulturowe i wychowanie dzieci

Prowadzi: Anna Siwek, Beata Pawełczyk-Cnudde

Rozmówczynie: Ewa Edwards, Sylvia Liseling-Nilsson, Justyna Sobolewska-Ziaeian, Ela Wysocka

18.45-20.00 LE DEBAT DE CLOTURE DU CONGRES DEBATA NA ZAMKNIĘCIE KONGRESU

Le féminisme dans les media et l’avenir des femmes en Europe – le contexte belge/Feminizm w mediach i przyszłość kobiet w Europie – kontekst belgijski (dyskusja po francusku)

Débat mené par/Prowadzi: Agata Araszkiewicz

Avec : Béatrice Delveaux (le Soir), Béa Ercolini(Elle Belgique) et Magdalena Środa

20.30 Uroczysty koncert zwieńczający II Kongres Kobiet w Brukseli –

AGA ZARYAN wystąpi w duecie z pianistą Michałem Tokajem