Wydarzenie główne – program szczegółowy VIII KK

VIII Kongres Kobiet

3 grudnia 2022

K1 KANAL Centre Pompidou

Avenue du Port 1, 1000 Brussels

         Feministyczna Ukraina – nowe siostrzaństwo geopolityczne

9h30 Otwarcie drzwi

10h Początek obrad

                 Prowadzenie Emilia Janisz

                 Odśpiewanie Hymnu Kongresu Kobiet

Powitanie: Nawal Ben Hamou, sekretara stanu regionu Bruksela     

Otwarcie kongresu:Kasia Redzisz, Agata Araszkiewicz, Agnieszka Matusiak

10h30-12h00

  • Wojna i gender. Feministyczna militarność i obronność w herstorii

Udział biorą: Ołena Apczel, Agata Czarnacka, Aleksandra Hrycak, Alisa Kowalenko, Anna Nowakowska-WierzchośIryna Sławynśka

Prowadzenie: Agata Araszkiewicz i Katarzyna Szkuta

12h15- 13h45

  • Ukraina na drodze dekolonialnej zmiany: literatura, kultura i sztuka

Key note: Kasia Redzisz – prezentacja muralu Weroniki Hapczenko w rozmowie z artystką

Udział biorą: Olena Bondarewa, Łarysa Briuchowećka,Tamara Hundorowa (wideo), Neda Neżdana, Iryna Tyszko,Oksana Zabużko

Prowadzenie: Agnieszka Matusiak i Anna Kiejna

13h45 – 15h00 Przerwa obiadowa

15h00 – 16h45

Prowadzenie: Aleksandra Suhodolska

  • Nasze ciała jako pola walki. Konflikt zbrojny i przemoc seksualna w Ukrainie na tle globalnym

Key Note: Women for Ukraine

Udział biorą: Leesa Gazi, Iryna Dowhan (SEMA Ukraina),Espoir-Kalambi Bisimwa Bulangalire, Monika Płatek, Viola Rębecka-Davie

Prowadzenie: Natalia Waloch i Katarzyna Ważyńska-Finck

            17h00 – 18h30

  • Jaka Ukraina po wojnie? Jak wzmacniać feministyczne przywództwo w Europie Środkowo-Wschodniej i jak tworzyć politykę feministyczną dla świata?

Udział biorą: Barbara Godlewska-Bujok, Hrystyna Kit, Kseniia Smyrnowa, Ołena Szynharowa

Prowadzenie:Inga Czerny, Magdalena Kula

18h30

Podsumowanie: Ewa Rumińska-Zimny (Polski Kongres Kobiet) i Iryna Drobovych  (Ukraiński Kongres Kobiet)

19h00-20h30 poczęstunek w Forum Cafe

19h15 – performens Nieme Szaty Królowej „Przegrana na loterii”