O NAS

Kongres Kobiet jest szerokim forum społecznym, zrzeszającym osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, przedstawicielki biznesu, polityki, świata nauki, sztuki, dziennikarstwa, związków zawodowych, związków pracodawców oraz wiele innych. Tym samym Kongres skupia kobiety o różnych poglądach, wywodzące się z różnych środowisk. Jako inicjatywa społeczna nie jest związany z żadną instytucją ani partią polityczną. Jego celem jest wzmocnienie widzialności kobiet i ich praw oraz problemów, a także integracja środowisk kobiecych.

20 pazdziernika 2018r. odbędzie się IV Kongres Kobiet w Brukseli. Celem Kongresu w Brukseli jest stworzenie przestrzeni do integracji kobiet z różnych grup społecznych, mieszkających w Belgii, oraz prowadzenie dialogu na tematy bliskie mieszkającym tu kobietom. Uczestniczkami Kongresu będą Polki: pracujące, przedsiębiorcze, ambitne, zdobywające wykształcenie, dokształcające się, rozwijające swoje pasje, ciekawe świata. Przewidujemy uczestnictwo około 120 osób, w tym dyplomatek, przedstawicielek polskich i belgijskich placówek oświatowych i rządowych oraz specjalnie zaproszonych gościń z Polski: przedsiębiorczyń, intelektualistek, artystek.

Organizatorem brukselskiego Kongresu Kobiet jest feministyczne stowarzyszenie polonijne Elles sans frontières ASBL.

logo sans

zn