O NAS

Kongres Kobiet w Brukseli odbywa się raz w roku, ale my – Polki z Brukseli – działamy przez cały rok! I choć wywodzimy się z różnych środowisk i pracujemy w różnych zawodach, łączy nas troska o sprawy i prawa kobiet.

Dyskutujemy o nich – także z autorytetami życia publicznego i politycznego.

Angażujemy się w upowszechnianie wiedzy o nich – także we współpracy z belgijskimi organizacjami kobiecymi.

Stajemy w ich obronie – gdy trzeba, także podczas ulicznych manifestacji i happeningów.

Wspieramy siebie nawzajem – i inne kobiety.

Podczas ostatniego IV Kongresu Kobiet w Brukseli było nas aż 500!

Jeśli chcesz do nas dołączyć, napisz: kongreskobietbruksela@gmail.com

logo sans

Organizatorem brukselskiego Kongresu Kobiet jest feministyczne stowarzyszenie polonijne Elles sans Frontières ASBL.

Kongres Kobiet w Brukseli jest powiązany z działającym w Polsce Kongresem Kobiet, który jest forum społecznym, zrzeszającym osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, przedstawicielki biznesu, polityki, świata nauki, sztuki, dziennikarstwa, związków zawodowych, związków pracodawców oraz wiele innych; Kongres Kobiet nie jest związany z żadną instytucją ani partią polityczną, a jego celem jest wzmocnienie widzialności kobiet i ich praw oraz problemów, a także integracja środowisk kobiecych.

https://www.kongreskobiet.pl/zn