ZBIÓRKA DLA UKRAINY – COLLECTE de DONS POUR UKRAINE

ZBIÓRKA DLA UKRAINY – COLLECTE de DONS POUR UKRAINE

PL/EN/FR

PL
Elle sans Frontières i Kongres Kobiet w Brukseli organizują zbiórkę żywności i środków higieny dla pogrążonej w walce Ukrainy i dla uciekających przed wojną, w tym kobiet, dzieci i osób starszych i z niepełnosprawnością.

Do środy 2 marca możecie przynosić do nas:

👍 Żywność w konserwach, długoterminową oraz żywność w opakowaniach jednorazowych gotowych do natychmiastowego użycia.

👍 Środki higieny osobistej, np. mokre chusteczki, pasty do zębów, szczoteczki, środki higieny osobistej dla kobiet, pampersy oraz mleko w proszku dla dzieci, płyny do mycia w małych opakowaniach, szampony w saszetkach

👍 Śródki przeciwbólowe, opatrunki, produkty do odkażania ran, apteczki.

Zwracajcie uwagę na terminy przydatności!
Wszystkie dary przekażemy do Sztabu Pomocy Belgia Sztab Pomocy Belgia . Zebranie ich w jednym miejscu bardzo usprawni logistykę.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt poprzez Messenger lub komentarz w tym wpisie.
Dziękujemy 💙💛

EN
Dear Friends!
Elles sans Frontières and the Congress of Polish Women in Brussels collect aid for Ukraine fighting the Russian agression and for the refugees – women, kids, elders… They need us more than ever.

Until Wednesday (02/03) we collect:

👍 Canned food, long-term food and food in disposable packaging ready for immediate use.

👍 Personal higene products, e.g. wet wipes, toothpaste, toothbrushes, personal care products for women, diapers and formula milk for children, soaps and shampoos in single use packages or sachets

👍 First-aid kits, dressings, desinfectants, painkillers.

Please pay attention to the use-by dates!
All donations will be delivered to the Help Center Belgium, collecting them in one place will greatly improve the logistics.

If you want to join, please contact us via Messenger or comment in this post.
Thank you 💙💛

Cher‧e‧s ami‧e.s !

Elles sans Frontières et le Congrès des Femmes Polonaises à Bruxelles collectent l’aide pour l’Ukraine, qui lutte contre l’agression russe et pour les réfugié‧e‧s qui arrivent en Pologne, notamment les femmes avec les enfants, personnes âgées ou en situation d’handicap… Iels ont plus que jamais besoin de nous.

Jusqu’à mercredi (02/03) nous faison une collecte:

👍 Des conserves, des aliments de longue durée et des aliments dans des emballages jetables prêts à être utilisés immédiatement.

👍 Produits d’hygiène personnelle, e‧g. lingettes humides, dentifrice, brosses à dents, produits de soins personnels pour femmes, couches et laits maternisès pour enfants, savons et shampooings en emballages à usage unique ou en sachets.

👍 Les trousses de premiers soins, les pansements, les désinfectants, les antidouleurs.
Veuillez faire attention aux dates de péremption !

Tous les dons seront livrés au Sztab Pomocy Belgia, les collecter en un seul endroit améliorera la logistique.

Si vous voulez participer, contactez-nous par Messenger ou commentez ce post.

Un grand merci !

#standwithukraine

One Billion Rising – 13 lutego 2022

Zatańczmy razem przeciw przemocy!!! Elles sans frontières wraz z Centrum Antyprzemocowe Elles pour Elles zapraszają 13 lutego na akcję Nazywam się Miliard/One Billion Rising. Według statystyk ONZ 1 na 3 kobiety doświadczy w swoim życiu gwałtu lub pobicia. 1 miliard kobiet…
Załóżcie coś różowego i dołączcie z nami do światowego tańca. Prowadzenie Katarzyna Mortoń

Czekamy na was o 17.00 na rondzie Schumana.

VII Kongres Kobiet startuje online już 29 listopada!

Drogie Kongresowiczki! Już za tydzień zaczynamy VII Kongres Kobiet w Brukseli „Nowe wizje w post-pandemicznym swiecie”! Trochę nieśmiało i z wielkim smutkiem, że nie będziemy mogły zobaczyć Was osobiście, porozmawiamy o dziewczynkach, nowej miłości, kobietach w kościele i myśleniu anty-przemocowym. Postaramy sie przez te kilka dni rozbudzić nową, uśpioną w czasie pandemii, energię i porozmawiać wirtualnie o tym, co nas cieszy, niepokoi i rozpala.

Program Kongresu (wszystkie panele będą dostępne on-line o godzinie 20.00 na naszym Facebooku):

  • 29.11 (Poniedziałek): Jak upełnomocnić dziewczyny? Krótka herstoria centrów dla dziewcząt
  • 30.11 (Wtorek): Katolicki feminizm – oksymoron czy szansa na emancypację?
  • 1.12 (Środa): Trzeba zabić tę miłość? Jak tworzyć nowe miłosne modele?
  • 2.12 (Czwartek): Webinar Elles pour elles: Kiedy «obowiązek małżeński » jest gwałtem?
  • 3.12 (Piątek): Gender i migracja – z czym walczy współczesny faszyzm?

Pro migration, pro choice 2.0 – protest o 14.11 o 18:30

(ENG below, FR ci-dessous, NL – onder)
Pro Migration, Pro Choice!
Prawa kobiet, prawa człowieka!
Rok temu PiS odebrał Polkom prawo wyboru. Zawłaszczył wolność i godność kobiet.
Dziś odbiera godność migrantom i migrantkom na polsko-białoruskiej granicy. Depcze ich prawa. Odbiera nawet prawo do życia!
Bez praw człowieka nie ma wolności i demokracji. Więc żądamy: ODDAJCIE NASZĄ WOLNOŚĆ! ODDAJCIE NASZE PRAWA! WSZYSCY JESTEŚMY LUDŹMI!
Nasze ciała, nasz wybór!
Nasza przyszłość, nasz wybór!
Nasze życie, nasz wybór!
Zapraszamy wszystkich na protest o 18.30, 14.11 pod Stalym Przedstawicielstwem do UE (Rue Stevin 139)
++++
Pro Migration, Pro Choice!
Women’s rights, human rights!
Last year, Law and Justice Party and the Polish Government deprived PL women from the right to choose. It appropriated the freedom and dignity of all of us.
Today, it takes away the dignity of migrants on the Polish-Belarusian border. It is trampling on their rights. It even takes away their right to life!
Without human rights, there is no freedom and no democracy. So we ask: GIVE BACK OUR FREEDOM! GIVE BACK OUR RIGHTS! WE ARE ALL HUMANS!
We invite everyone to a protest on November 14, 6.30pm at the Permanent Representation of Poland to the EU (Rue Stevin 139)
++++
Les droits des femmes sont des droits humains !
Il y a un an, le parti Droit et Justice privait les femmes polonaises de leur droit à choisir. Il s’accaparait leur liberté et, avec elle, leur dignité.
Aujourd’hui, le parti Droit et Justice confisque aux migrant‧e‧s coincé‧e‧s à la frontière entre la Pologne et le Bélarus leur peu d’avoirs comme leur dignité. Il bafoue leurs droits les plus fondamentaux jusqu’à mettre en péril leur droit à la vie !
Sans droits humains, il ne peut y avoir de liberté ni de démocratie.
Nous clamons donc :
RENDEZ-NOUS NOTRE LIBERTÉ ! RENDEZ-NOUS NOS DROITS ! NOUS SOMMES TOUS DES ÊTRES HUMAINS !
Notre corps, notre choix !
Notre avenir, notre choix !
Nos vies, notre choix !
++++
Pro Migratie, Pro Choice!
Vrouwenrechten, mensenrechten!
Vorig jaar hebben PiS en de Poolse regering Poolse vrouwen het recht op eigen keuze ontnomen. Ze eigenden zich de vrijheid en waardigheid toe van ons allen.
Vandaag nemen zij de waardigheid af van migranten aan de Pools-Belarussische grens. Hun rechten worden met voeten getreden. Zelfs het recht op leven is niet veilig!
Zonder mensenrechten is er geen vrijheid, geen democratie. Dit is waarom wij eisen: GEEF ONZE VRIJHEID TERUG! GEEF ONZE RECHTEN TERUG! WIJ ZIJN ALLEMAAL MENS!
Wij nodigen iedereen uit voor een protest op 14 november, 18.30, bij de Permanente Vertegenwoordiging van de Republiek Polen bij de EU (Rue Stevin 139).

Pro Migration, Pro Choice! – protest o 12.00, 22.10.2021

(ENG below, FR ci-dessous, NL – onder)

Pro Migration, Pro Choice!
Prawa kobiet, prawa człowieka!

Rok temu PiS odebrał Polkom prawo wyboru. Zawłaszczył wolność i godność kobiet.

Dziś odbiera godność migrantom i migrantkom na polsko-białoruskiej granicy. Depcze ich prawa. Odbiera nawet prawo do życia!

Bez praw człowieka nie ma wolności i demokracji. Więc żądamy: ODDAJCIE NASZĄ WOLNOŚĆ! ODDAJCIE NASZE PRAWA! WSZYSCY JESTEŚMY LUDŹMI!

Nasze ciała, nasz wybór!
Nasza przyszłość, nasz wybór!
Nasze życie, nasz wybór!

Zapraszamy wszystkich na protest o 12.00, 22.10 pod Stalym Przedstawicielstwem do UE (Rue Stevin 139)

++++

Pro Migration, Pro Choice!
Women’s rights, human rights!

Last year, Law and Justice Party and the Polish Government deprived PL women from the right to choose. It appropriated the freedom and dignity of all of us.

Today, it takes away the dignity of migrants on the Polish-Belarusian border. It is trampling on their rights. It even takes away their right to life!

Without human rights, there is no freedom and no democracy. So we ask: GIVE BACK OUR FREEDOM! GIVE BACK OUR RIGHTS! WE ARE ALL HUMANS!

We invite everyone to a protest on October 22 at 12.00 at the Permanent Representation of Poland to the EU (Rue Stevin 139)

++++

Les droits des femmes sont des droits humains !

Il y a un an, le parti Droit et Justice privait les femmes polonaises de leur droit à choisir. Il s’accaparait leur liberté et, avec elle, leur dignité.

Aujourd’hui, le parti Droit et Justice confisque aux migrant‧e‧s coincé‧e‧s à la frontière entre la Pologne et le Bélarus leur peu d’avoirs comme leur dignité. Il bafoue leurs droits les plus fondamentaux jusqu’à mettre en péril leur droit à la vie !

Sans droits humains, il ne peut y avoir de liberté ni de démocratie.

Nous clamons donc :

RENDEZ-NOUS NOTRE LIBERTÉ ! RENDEZ-NOUS NOS DROITS ! NOUS SOMMES TOUS DES ÊTRES HUMAINS !

Notre corps, notre choix !
Notre avenir, notre choix !
Nos vies, notre choix !

++++

Pro Migratie, Pro Choice!
Vrouwenrechten, mensenrechten!

Vorig jaar hebben PiS en de Poolse regering Poolse vrouwen het recht op eigen keuze ontnomen. Ze eigenden zich de vrijheid en waardigheid toe van ons allen.

Vandaag nemen zij de waardigheid af van migranten aan de Pools-Belarussische grens. Hun rechten worden met voeten getreden. Zelfs het recht op leven is niet veilig!

Zonder mensenrechten is er geen vrijheid, geen democratie. Dit is waarom wij eisen: GEEF ONZE VRIJHEID TERUG! GEEF ONZE RECHTEN TERUG! WIJ ZIJN ALLEMAAL MENS!

Wij nodigen iedereen uit voor een protest op 12.00, 22 oktober bij de Permanente Vertegenwoordiging van de Republiek Polen bij de EU (Rue Stevin 139).

Nazywam się Miliard/ One Billion Rising – 16.30 w niedzielę 14/02 na Rondzie Schumana

Miliard kobiet na całym świecie tańczy 14 lutego taniec antyprzemocowy. Elles sans frontiéres asbl dołączy do tego ruchu już po raz piaty. Zatańczymy razem z Kasią Mortoń, instruktorką tańca. Zbiórka o 16.30. Załóżcie coś różowego, jeśli macie. Więcej o akcji: www.onebillionrising.org

Kroki tanca do nauki: https://www.facebook.com/watch/live/?v=1110979399326891&ref=watch_permalink

Wirtualny VI Kongres Kobiet startuje już 7 grudnia

Już od 7 grudnia ruszamy z VI Kongresem Kobiet, tym razem wirtualnie! „KOBIECA REWOLUCJA BEZ GRANIC!!! Feministyczny aktywizm polonijny i jego sojusze” W programie m.in.*Aborcja na gwiazdkę. Przemiany kulturowe w sprawie praw reprodukcyjnych w Polsce*Koniec świata! Feministyczny boom. O renesansie feminizmu i budzącym się aktywizmie Polek nawet w odległych zakątkach świata*Feministka, kosmopolitka, patriotka: udział emigrantek w walce o prawa kobiet w Polsce*What can we learn from women’s activism in Eastern Europe?*Czy bogactwo nas zabije? Czy możliwy jest nieskończony wzrost gospodarczy na skończonej planecie? A do tego warsztaty, spotkania z politykami i polityczkami oraz pisarkami. Będzie się działo! Zapraszamy!!!

Mężczyzna: Powrót z Marsa

We wrześniu Mars rozpoczyna okres swojej najlepszej widoczności, zmniejsza dystans do Ziemi o ponad 11 milionów kilometrów. Więc i my zmniejszamy symboliczny dystans między Marsem i Wenus. Zapraszamy na serię rozmów online 28-30.09. Będzie o kryzysie męskości, o seksualności, nowej tożsamości i niebinarności. To nasz prezent z okazji Dnia Chłopaka!

Linki do wydarzeń znajdziecie na naszym Facebooku

Warsztaty live „Przemoc za ścianą” – 30 czerwca o 18.00

Elles pour Elles zapraszają 30 czerwca o 18.00 na warsztaty live „Przemoc za ścianą”.


Czasami nie wiemy co zrobić kiedy słyszymy lub widzimy, że cos się dzieje.
Reagować czy nie reagować? Jeśli reagować to jak ?
A może lepiej nic nie robić?
Każda nasza decyzja niesie za sobą jakieś konsekwencje. Nie do końca wiemy jakie.
Coraz częściej słyszymy, że na przemoc należy reagować.
Ale pojawia się w nas niepewność ponieważ nie wiemy co możemy a czego nie i jak się za to zabrać?
Zapraszamy na kolejne spotkanie Elles pour Elles w którym będzie o tym jak to jest być świadkiem przemocy.

Link do wydarzenia: https://facebook.com/events/s/warsztaty-live-przemoc-za-scia/1022634008151051/?ti=as

Jeśli potrzebujesz pomocy albo chcesz pomóc, zapraszamy na stronę ellespourelles.be