Biogramy III KK

dr Agata Araszkiewicz

Doktor nauk humanistycznych, historyczka literatury, krytyczka sztuki, tłumaczka pism Luce Irigaray, felietonistka „Czasu Kultury”, działaczka feministyczna. Współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 Marca i członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet. Pracę doktorską zaczęła pisać po polsku u prof. Marii Janion w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, a obroniła po francusku u prof. Anne Berger na pierwszym z założonych w Europie przez prof. Hélène Cixous Centrum Studiów Kobiecych i Genderowych (Centre d’Etudes Féminines et de Genre). Wykładała na gender studies na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka rozpraw z dziedziny feministycznej filozofii i krytyki literackiej, a także tekstów o sztuce publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach, pracach zbiorowych i katalogach wystaw. Opublikowała monografię „Wypowiadam wam moje życie. Melancholia Zuzanny Ginczanki” (2001), a także zbiór esejów „Nawiedzani przez dym” (2012) oraz książkę „Zapomniana rewolucja. Rozkwit kobiecego pisania w dwudziestoleciu międzywojennym” (2014) (pierwotnie książka została wydana po francusku „La révolution oubliée. L’émergence de l’écriture féminie dans l’entre-deux-guerres polonais”). Opracowała i opatrzyła posłowiem tomik poezji Zuzanny Ginczanki „Mądrość jak rozkosz” (2017). Ma status badaczki stowarzyszonej z Laboratoire d’études de genre et de sexualité (UMR LEGS) CNRS/ Paris 8/ Paris Ouest. Jest też liderką belgijskiego Kongresu Kobiet oraz współtwórczynią i merytoryczną opiekunką Uniwersytetu Trzech Pokoleń w Belgii. Mieszka w Brukseli.

Lena Bera

Mieszka i pracuje w Brukseli. Certyfikowany coach rozwoju osobistego i profesjonalnego, trenerka, oraz blogerka. Autorka programów Career Guidance© oraz Build Your Brand©, wspiera budowanie szkół i edukację dzieci w krajach rozwijających. Zanim stworzyła swój biznes, Lena pracowała w dwóch korporacjach międzynarodowych, w ONZ oraz w Parlamencie i Komisji Europejskiej. Lena studiowała Innowacje i Przedsiębiorczość na Uniwersytecie Stanforda, jak również jest absolwentką politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi bloga http://lenabera.com/blog/  i stronę internetową http://lenabera.com

Agata Czarnacka

Filozofka polityki, publicystka i tłumaczka. Feministka, odkąd sięga pamięcią. W 2016 roku współorganizowała Czarny Protest oraz obie rundy Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w Warszawie.

 

 

dr Dorota Garstka

Radczyni prawna, prowadzi kancelarię w rodzinnej Łodzi, często reprezentuje Polaków mieszkajacych w Belgii i firmy belgijskie prowadzące interesy w Polsce. Od kilkunastu lat związana zawodowo i rodzinnie z Belgią i instytucjami europejskimi. Wieletnia wykładowczyni prawa międzynarodowego publicznego na Uniwersytecie Łódzkim, radczyni prawna i kierowniczka zespołów prawnych w administracji publicznej, prawniczka w Komisji Europejskiej. Pasjonatka żeglarstwa  morskiego i malarstwa.

Magdalena Gendek

Architekt i project managerka w sektorze budowlanym.  Traktuje projekty jak systemy funkcjonalne, estetyczne i organizacyjne. Lubi dawać inwestorom pewność i kontrole nad procesem zakupu i przebudowy nieruchomości.

dr hab. prof. UAM Edyta Głowacka – Sobiech

Pedagożka i historyczka pracująca w Zakładzie Historii Wychowania WSE UAM. Jej zainteresowania naukowe ogniskują się wokół metodologii historii, historii wychowania XIX i XX wieku, charyzmatycznych wychowawców oraz pedagogów, dziejów organizacji dziecięco – młodzieżowych ze szczególnym uwzględnieniem historii polskiego skautingu, dziejów i edukacji kobiet, nauczania historii oraz szeroko pojętej tematyce genderowej w dziejach. Autorka wielu publikacji, między innymi książek: Twórcy polskiego skautingu – Olga i Andrzej Małkowscy (Poznań 2003), Harcerstwo w Polsce w latach 1944-1990 (Poznań 2013) oraz współautorka monografii (z I. Chmurą – Rutkowską i I. Skórzyńską) Niegodne historii? O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum (Poznań 2015). Redaktorka (wspólnie z J. Gulczyńską) tomu Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie – ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej (Poznań 2010) i współredaktorka (z I. Chmurą – Rutkowską i I. Skórzyńską) prac: Historia ludzi. Historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edukacji historycznej (Kraków 2013), Wielkopolska i Wielkopolanie w dziejach polskiej edukacji (z K. Kabacińską – Łuczak, Poznań 2017). Członkini Rady Programowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Płcią i Tożsamością Kulturową UAM oraz wykładowczyni Gender Studies na UAM. Studentka romanistyki w Uniwersytecie Szczecińskim i mama Weroniki.

dr Anna Kiejna

Mieszka i pracuje w Brukseli i Luksemburgu. Na emigracji w Beneluksie od 2003 r. Tłumaczka w instytucjach Unii Europejskiej w Luksemburgu, obecnie na urlopie (m.in. z powodu 2 małych feministów). Feministka z przekonania i praktyki. W polskiej przeszłości od liceum współpracowała z różnego rodzaju mediami (stacja radiowa, czasopisma) i zdążyła opublikować kilka tekstów w ogólnopolskich dziennikach. Założyła polonijny teatr i współorganizowała festiwal filmowy Cineast. Obecnie prowadzi bloga o życiu w Brukseli/Brukseni. Współzałożycielka feministycznego stowarzyszenia polonijnego „Elles sans frontières”, jedna z głównych organizatorek brukselskiego Kongresu Kobiet.

Marta Lempart

Prawniczka, przedsiębiorczyni, od 15 lat współpracująca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu jako legislatorka i ewaluatorka prawa, b. wicedyrektorka Biura Pełnomocnika Rządu ds. Niepełnosprawnych w MPiPS, b. dyrektorka Wydziału Programowania i Realizacji Zadań PFRON, współautorka ustawy o języku migowym, członkini zespołu ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, zdany egzamin urzędniczy w KSAP, certyfikat PRINCE2, obecnie studia MBA Executive. Inicjatorka i liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, członkini grupy organizacyjnej Międzynarodowego Strajku Kobiet.
Jej pasją są podróże, ale nienawidzi, kiedy ktoś o Polsce mówi „ten kraj” i nigdy stąd nie wyjedzie. Pochodzi ze Lwówka Śląskiego, mieszka z partnerką we Wrocławiu. Połyka książki, czasem kilka naraz. Ma dwa psy.

Katarzyna Martynuska

Warszawianka, absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz zawodowa kontrabasistką. Życie zawodowe związała z twórczością artystyczną – jest malarką ikon oraz gra muzykę barokową na swoim drugim ukochanym instrumencie – violi da gamba. Przez większość życia harcerka i instruktorka w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Od kilku lat katolicka eko-feministka, od roku – fascynatka kubeczków menstruacyjnych. W Brukseli od ponad dwóch lat dokształca się na
kursach mistrzowskich pisania ikon w pracowni ukraińskiej artystki Iriny Gorbounovej-Lomax.

dr Marta Mazurek

Fot. Jedrzej Nowicki / Agencja Gazeta

Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom. Realizuje politykę Miasta w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, pochodzenie etniczne  i narodowe, wiek, orientację seksualną, wyznanie lub bezwyznaniowość i światopogląd. Jest nauczycielką akademicką, członkinią Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz członkinią Kongresu Kobiet. Współautorka „Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport” (2016).

 

Joanna Piotrowska

Założycielka Feminoteki, największego feministycznego serwisu informacyjnego i pierwszej w Europie Środkowo-Wschodniej księgarni feministycznej w 2005 roku przekształconej w fundację. Trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo; trenerka antydyskryminacyjna i genderowa. Współorganizatorka Mia100Kobiet w 2001 i 2002 roku, członkini Porozumienia Kobiet 8 Marca. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej organizowanego przez Instytut Psychologii Zdrowia. Lauretka „Złotego Telefonu” – nagrody przyznawanej przez Niebieską Linię osobom, które szczególnie przyczyniły się do zmian społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub ze szczególnym zaangażowaniem stawały w obronie osób krzywdzonych.

Kamila Raczyńska-Chomyn

Z wykształcenia pedagog, szkoleniowiec i edukatorka seksualna. Przez ostatnie 10 lat prowadziła szkolenia między innymi z zakresu work-life balance oraz profilaktyki wypalenia zawodowego. Widząc, jak bardzo kondycja ciała wpływa na psychikę i odwrotnie zainteresowała się psychosomatyką oraz świadomą pracą z ciałem, a następnie zdobyła uprawnienia instruktorki sportu i rekreacji oraz trenerki personalnej. Ciało to jednak nie tylko to, co widać na zewnątrz. Wiedząc to ukończyła kursy instruktorskie dwóch szwajcarskich metod – CANTIENICA – Program Power oraz BeBo Trening Dna Miednicy (metoda rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne), by właściwie zadbać o mięśnie głębokie i dna miednicy swoich kursantek. Wciąż poszukuje nowych metod głębokiej pracy z ciałem. Zafascynowana wpływem czynników psychicznych na organizm człowieka, metodą Aleksandra Lowena, TRE, wykorzystaniem oddechu w pracy z ciałem oraz terapią tańcem.

Violetta Rymszewicz

Konsultantka (HR Strategiczne – rekrutacje, oceny i mapy kompetencji, systemy motywacyjne), doradczyni zatrudnieniowa i analityczka rynku pracy. Prowadzi szkolenia grupowe i doradztwo indywidualne z zakresu planowania ścieżek edukacyjnych, projektowania karier i zasad poruszania się po rynku pracy. Prowadzi serwis o rynku pracy, rekrutacjach i planowaniu kariery http://rymszewicz.eu    oraz bloga –http://rymszewicz.natemat.plhttps://www.linkedin.com/in/violettarymszewicz

Violetta Szewczuk

Psycholożka (Uniwersytet Gdański) i terapeutka poznawczo – behawioralna (UCL Belgia). Od ponad 12 lat prowadzi prywatna praktykę w Brukseli pracując z osobami ze środowiska zarówno polskiego jak i międzynarodowego. Druga polowa jej profesjonalnych zobowiązań jest związana ze Szkołą Europejska, gdzie pełni funkcje psychologa na poziomie szkoły podstawowej i przedszkola. Violetta Szewczuk jest również instruktorem Mindfulness – ma doświadczenie w prowadzeniu grup; w
pracy terapeutycznej wykorzystuje w dużym stopniu filozofię Mindfulness.

Anna Szkotak

Logopedka, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Obecnie studiuje podyplomowo neurologopedię z elementami audiofonologii i foniatrii na Colegium Medicum UJ w Krakowie.

Od 2010 roku pracuje w Szkole Europejskiej w Brukseli jako Learning Support teacher, współpracuje również z polskimi ośrodkami dydaktycznymi w Leuven. w których prowadzi terapię logopedyczną. Prywatnie mamą dwóch chłopców Artura (4l) i Olka (3l).

Agnieszka Szmidel

Psycholożka międzykulturowa i nauczycielka kursu Orientacji Społecznej w BON Agentschap Integratie Inburgering Brussel, prowadzi bloga e-migrantka.blogspot.be.

dr n. hum. Małgorzata Tkacz-Janik

Gliwiczanka, kulturoznawczyni, w czasie studiów stypendystka Ministra Edukacji Narodowej, przedsiębiorczyni, wykładowczyni, publicystka i aktywistka społeczna. Przez 5 lat pracowała w międzynarodowych korporacjach jako specjalistka ds. PR, przez 13 lat jako nauczycielka akademicka. Po obronie pracy doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim wykładała w kilku śląskich, wyższych uczelniach,  m.in. w Bielskiej Wyższej Szkole Biznesu, Wyższej Szkole Zarządzania, Marketingu i Języków Obcych w Katowicach oraz na Uniwersytecie Śląskim, przedmioty z zakresu teorii i poetyki filmu, komunikacji masowej, reklamy, PR i lobbingu. Posiada kwalifikacje trenerki umiejętności komunikacyjnych w zakresie budowania relacji w zespole, reklamy i public relations.

Obecnie działa w III sektorze, współpracując z wieloma organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury na Śląsku i w Polsce.  Organizatorka i współorganizatorka kilkudziesięciu konferencji i warsztatów na temat zrównoważonego rozwoju, praw człowieka, równouprawnienia i feminizmu, a także polityki rozwojowej, strategii równościowego rozwoju miast i antydyskryminacyjnego abecadła dla mediów.

Szefowa Rady Fundacji Przestrzenie Dialogu, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet oraz Stowarzyszenia Kongres Kobiet, członkini Rady Honorowej Fundacji Iskierka oraz Zarządu Stowarzyszenia Szlakiem Kobiet. Z ramienia Zielonych Radna Sejmiku Śląskiego IV kadencji,
w Sejmiku z jej inicjatywy powołano przy Marszałku Pełnomocniczkę ds. organizacji pozarządowych
i równego traktowania oraz Komisję Doraźną ds. organizacji pozarządowych. Pomysłodawczyni Śląskiego Szlaku Kobiet. Obecnie bezpartyjna. W latach 2009-2011 współprzewodnicząca Zielonych
w Polsce (w parytecie z Dariuszem Szwedem). W latach 2004-2014 kandydowała i organizowała kampanie polityczne i partyjne sześciokrotnie. W styczniu 2009 nominowana przez „Gazetę Wyborczą” do tytułu „Polka Roku 2008” za zorganizowanie w Sejmie ogólnopolskich obchodów rocznicy 90-lecia uzyskania przez Polki praw wyborczych  Dwukrotnie uznana przez Dziennik Zachodni za jedną z 50. (2013) oraz za jedną z 10. (2014) najbardziej  wpływowych kobiet województwa śląskiego. Od 2014 r. członkini Komitetu Monitorującego RPO w województwie śląskim. Od lipca 2017 członkini Rady Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem.

W 2014 kandydatka niezależna na Prezydenta Gliwic. Współorganizatorka wszystkich Kongresów Kobiet Województwa Śląskiego, na co dzień Pełnomocniczka Kongresu Kobiet w województwie śląskim. Laureatka wielu wyróżnień i nagród za edukacyjną pracę na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Prowadziła w Gliwicach przez 5 lat bar wegetariański. Mama Maćka. Pracuje nad projektem obchodów Stulecia Praw Kobiet w 2018 roku jako Pełnomocniczka Kongresu Kobiet.

 Anna Klara Vercauteren

Historyczka sztuki. Mieszka w Brukseli od 13 lat. Pracuje jako nauczycielka w szkole sredniej i jako przewodniczka muzealna.

Marta Zamojska-Makowska

Mieszka i pracuje w Warszawie.  Muzyk, śpiewaczka operowa, stypendystka Ministra Kultury i Sztuki. (1994).  Występowała jako solistka w Warszawskiej Scenie Operowej,  w latach 1992-2003 koncertowała w Niemczech, Francji i we Włoszech.  Była odtwórczynią  partii Królowej Nocy w operze „Czarodziejski Flet” W.A. Mozarta wystawianej w Teatrze  Roma (1995-2000).  Obecnie prowadzi chór dziewczęcy IL Canto-Magnificat w Warszawie i koncertuje z małym zespołem kameralnym z programem muzyki barokowej. Za zasługi  w dziedzinie kształcenia  muzycznego oraz propagowania muzyki otrzymała tytuł ,,Wybitny człowiek dzielnicy Wesoła”.