Biogramy II KK

dr Agata Araszkiewicz

Mieszka i pracuje w Brukseli i Paryżu. Pisze o literaturze i sztuce. Autorka tekstów, rozpraw i esejów z feministyczną perspektywą. Opublikowała „Wypowiadam wam moje życie. Melancholia Zuzanny Ginczanki” (2001), „Nawiedzani przez dym” (2011), „Zapomniana rewolucja. Rozkwit kobiecego pisania w dwudziestoleciu międzywojennym” (2014) (wydanie francuskie – 2013). Felietonistka „Czasu Kultury”, prowadzi bloga „Flâneriaa”. Współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 Marca, członikini Rady Programowej Kongresu Kobiet, pomysłodawcwyni i współzałożycielka feministycznego stowarzyszenia polonijnego „Elles sans frontieres”, liderka brukselskiego Kongresu Kobiet.

dr Iwona Chmura-Rutkowska

Mieszka i pracuje w Poznaniu. Pedagożka i socjolożka, członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wykładowczyni Gender Studies na UAM. Interesuje się problemem skutków treningu socjalizacyjnego i praktyk edukacyjnych wzmacniających stereotypy płciowe. Kierowniczka projektu na temat przemocy rówieśniczej na tle uprzedzeń związanymi z płcią w doświadczeniu polskich gimnazjalistów i gimnazjalistek. Koordynatorka interdyscyplinarnego projektu badawczego Gender w Podręcznikach oraz projektu społecznego Taisa, którego celem jest wspieranie poprawy jakości życia dzieci romskich. Współautorka i współredaktorka książek: „Mężczyźni na przełęczy życia. Studium socjopedagogiczne” (2007), „Historia ludzi. Historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edukacji historycznej” (2013), „Niegodne historii? O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum” (2015), „Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport” (2015). Recenzentka i konsultantka do spraw równości rządowego podręcznika dla klas 1-3.

Sylwia Chutnik

Doktorantka Instytutu Kultury Polskiej UW. Kulturoznawczyni, absolwentka Gender Studies na UW. Prezeska Fundacji MaMa działającej na rzecz poprawy sytuacji matek w Polsce. Przewodniczka miejska po Warszawie. Członkini Związku Literatów Polskich. Pisarka i felietonistka ,,Polityki”, „Pani”, „Chimery” i ,,Gazety Stołecznej”. Jej teksty ukazały się w książkach zbiorowych oraz w wielu katalogach do wystaw sztuki współczesnej i programach teatralnych (min. Teatru Wielkiego-Opery Narodowej, Galeria Bunkier Sztuki). Autorka powieści „Kieszonkowy Atlas Kobiet” (Ha!Art 2008), ,,Dzidzia” ( Świat Książki 2009), ,,Cwaniary” (Świat Książki 2012), „Jolanta” (Znak 2015) oraz książki „Warszawa Kobiet” (Biblioteka Polityki 2011), zbioru felietonów ,,Mama ma zawsze rację” (Mamania 2012), ,,Proszę wejść. Więzienie, historie nieprawdziwe” (Nowy Teatr 2012) i zbioru opowiadań ,,W krainie czarów” (Znak 2014). Nominowana do tytułu Polki Roku 2007 Gazety Wyborczej i Kobiety Glamour 2008 oraz Róży Gali w kategorii literatura w 2010 roku, do nagrody ,,3 X Ona” portalu ,,Onaonaona.com”, do „Okularów Równości 2012”. Laureatka Paszportów Polityki 2008 (literatura). W 2010 roku dostała Społecznego Nobla Fundacji Ashoka za działalność społeczną. W 2011 roku została laureatką nagrody Fundacji Polcul za działalność społeczną.

Dr Katarzyna Cuadrat-Grzybowska

Pracuje w Wydziale ds. Zwalczania Przestępczości zorganizowanej Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej. Od czterech lat pracuje z Koordynator Unii Europejskiej ds. Zwalczania handlu ludźmi i jest bezpośrednio zaangażowana w szereg inicjatyw i działań na poziomie europejskim dotyczących wdrażania Strategii Unii Europejskiej na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi (w tym handlu kobietami i dziecmi) na lata 2012-2016 oraz monitorowania implementacji Dyrektywy Unii Europejskiej 2011/36/EU w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi, zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar.
Katarzyna pracowała wcześniej w Wydziale Praw Podstawowych Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości,  Wolności i Bezpieczeństwa Komisji Europejskiej (w latach 2003-2005 jak Ekspert narodowy oddelegowany z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej) oraz jako doradca prawny Europejskiego Inspektora Danych Osobowych oraz w Serwisie Prawnym EUROJUST. W latach 2000-2005 pracowala w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie (Departament ds. Harmonizacji Prawa).
Katarzyna ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2006 obroniła z wyroznieniem Prace doktorska zatytułowaną ” Prawa podstawowe Unii Europejskiej” (Prowadzacy: Profesor Nauk Prawnych Wojciech Łączkowski).

Dr Grażyna Czubińska

Seksuolożka, doradczyni rodzinna oraz specjalistka w zakresie edukacji seksualnej. Ponadto: mediatorka i trenerka, wykłada, szkoli i publikuje. Obecnie dyrektor organizacji non-profit Polskie Centrum Zdrowia Seksualnego w Londynie i kieruje Instytutem Nauk Społecznych PUNO Londyn. Prowadzi w Londynie poradnictwo przeciwdziałania i rozwiązywania kryzysów oraz problemów indywidualnych, partnerskich, małżeńskich i rodzinnych. Jest autorką badań nad problematyką seksualności młodych polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii, a także jest jedną z „ekspertek” w pierwszym polskim programie promocji kobiet 40+ na rynku pracy.

Ewa Edwards

Studiowała anglistykę i socjologię, była tłumaczką i nauczycielką. Od 11 lat pracuje w Komisji Europejskiej, aktualnie jako asystentka szefa działu. Ma dwie córki, z mężem Nigeryjczykiem jest w „przyjacielskiej separacji”.

Ela Wysocka-Farooqi

Mieszka i pracuje w Bxl od 2008. Wczesniej, od 2000 – w Holandii. Z wyksztalcenia filolożka angielska i nauczycielka j. angielskiego, pracuje od lat w międzynarodowych firmach i instytucjach. Wielokulturowość i wielojęzyczność to jej odwieczne pasje. Szczęśliwa i spełniona matka dwójki dzieci i małżonka we związku wielokulturowym. Lubi udzielać się społecznie. Członkini i działaczka organizacji kobiecych: Bekap i Elles sans frontieres.

Dorota Grabowska

Mieszka w Brukseli. Ekonomistka, feministka. Posiada wieloletnie doświadczenie managerskie w sektorze prywatnym, od paru lat swoje zainteresowania skupia na psychologii klinicznej, członkini zarządu stowarzyszenia „Elles sans frontières” i współorganizatorka Kongresu Kobiet w Brukseli.

dr Aneta Górnicka-Boratyńska

Mieszka i pracuje w Brukseli. Autorka kanonicznych książek z historii polskiej emancypacji „Chcemy całego życia” (1999) i „Stańmy się sobą” (2001) oraz opowieści dla dzieci o czasach PRL „Zielone pomarańcze” (2010). Wieloletnia redaktorka „Wysokich Obcasów”. Twórczyni i prezeska stowarzyszenia edukacyjno-kulturalnego Brukselski Klub Polek (nagroda Polak Roku internautów 2013).

prof. dr hab. Danuta Hübner

Mieszka i pracuje w Brukseli i Warszawie. Profesor nauk ekonomicznych, eurodeputowana od 2009 roku. W Parlamencie Europejskim kierowała Komisją Rozwoju Regionalnego, obecnie jest przewodniczącą Komisji Spraw Konstytucyjnych. W latach 2004-09 komisarz UE ds. polityki regionalnej. Była ministrem ds. europejskich w czasie wchodzenia Polski do UE, wcześniej negocjowała także wejście Polski do OECD. Pracowała w Komisji Gospodarczej ONZ, wykładała na SGH, była szefem Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Aleksandra Józefowska

mgr. Pedagogiki Ogólnej na UW. Absolwentka Szkoły Treningu i  Warsztatu Psychologicznego Intra oraz Podyplomowych Studiów z Seksuologii  Klinicznej. Edukatorka seksualna i trenerka .Od 9 lat kieruje Grupą  Edukatorów Seksualnych „Ponton” przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla różnych grup: pracuje z młodzieżą gimnazjalną, licealną, dorosłymi ( rodzice i nauczyciele/nauczycielki).Współpracuje m.in z wydawnictwem „Wiedza i Praktyka” oraz czasopismem „Emocje”. Za pracę z  młodzieżą została nominowana do  tytułu Polka Roku 2006 przez magazyn Gazety Wyborczej „Wysokie Obcasy” oraz wyróżniona w magazynie ELLE.

dr Anna Kiejna

Mieszka i pracuje w Brukseli i Luksemburgu. Na emigracji w Beneluksie od 2003 r. Tłumaczka w instytucjach Unii Europejskiej w Luksemburgu, obecnie na urlopie (m.in. z powodu 2 małych feministów). Feministka z przekonania i praktyki. W polskiej przeszłości od liceum współpracowała z różnego rodzaju mediami (stacja radiowa, czasopisma) i zdążyła opublikować kilka tekstów w ogólnopolskich dziennikach. Założyła polonijny teatr i współorganizowała festiwal filmowy Cineast. Obecnie prowadzi bloga o życiu w Brukseli/Brukseni. Współzałożycielka feministycznego stowarzyszenia polonijnego „Elles sans frontières”, jedna z głównych organizatorek brukselskiego Kongresu Kobiet.

Tomek Kitliński

Doktor nauk humanistycznych, filozof, anglista, uzyskał Dyplom Studiów Tekstu i Obrazu u Julii Kristevej na Uniwersytecie Paryskim 7. Był stypendystą Fulbrighta w nowojorskiej New School for Social Research. Autor książek Obcy jest w nas. Kochać według Julii Kristevej i  –  z Pawłem Leszkowiczem  –  Miłość i demokracja. Rozważania o kwestii homoseksualnej w Polsce. Jego teksty drukowały „The Guardian”, „The Advocate”, „Der Spiegel”, „Die Tageszeitung”, „Art in America”, „Inter Alia”, „Teksty Drugie”, „Feminoteka”, „Słowo Żydowskie/dos jidysze wort”. Współredagował artzine „Rewia Kontr Sztuki”, przygotowywał instalacje dźwiękowe i performanse. Prowadził wiele debat „Krytyki Politycznej” w Lublinie.

dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Mieszka i pracuje w Brukseli i Poznaniu. Posłanka do Parlamentu Europejskiego od 2014 r. Członkini dwóch komisji: Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Współprzewodnicząca Grupy Roboczej ds. Białorusi. Wcześniej przez dwie kadencje – posłanka do Sejmu RP. W latach 2012-14 minister w Kancelarii Premiera, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania. Doktor biologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dominika Kozłowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, redaktor naczelna miesięcznika „Znak”, publicystka i działaczka społeczna. Zajmuje się społecznymi przemianami religijności i religijnymi źródłami sporów światopoglądowych, problematyką płci i ról społecznych, relacjami państwo-Kościół, wyzwaniami związanymi z wielokulturowością i problematyką mniejszości. Publikuje m.in. w „Gazecie Wyborczej” i „Tygodniku Powszechnym”.

dr Sylvia Liseling-Nilsson

Jest Adiunktem (Assistant Professor) na Uniwersytecie KU Leuven w Belgii. Ukończyła studia doktoranckie w zakresie języków słowiańskich na Uniwersytecie Sztokholmskim. Od lat ponad 30 lat mieszka zagranicą. Obecnie zajmuje się m.in. wpływami różnych kultur na przekład językowy i wizualny literatury pięknej. Ma doświadczenie zawodowe oraz prywatne w zakresie wielojęzyczności. Wraz z profesorem Miodkiem prowadziła na KU Leuven sesję na temat miejsca języka polskiego w Europie. Od września 2015 jest odpowiedzialna za język polski w ramach lingwistyki stosowanej na brukselskim kampusie KU Leuven.

Wanda Nowicka

Mieszka i pracuje w Warszawie. Wicemarszałkini Sejmu RP i posłanka VII kadencji, z wykształcenia jest filolożką klasyczną. Pracowała jako nauczycielka łaciny i angielskiego w warszawskich liceach. Działaczka ruchów kobiecych, feministka i obrończyni praw człowieka. Wanda Nowicka współzakładała Stowarzyszenie na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo „Neutrum”, współtworzyła Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Wykładała w szkole Gender Mainstreamingu w PAN. Jest autorką wielu artykułów, publikacji i raportów.

Beata Pawelczyk-Cnudde

Ukończyła studia ekonomiczne oraz doktoranckie w zakresie zarządzania i finansów w Warszawie na SGH, a ostatnio również studia dziedziny psychologii społecznej oraz liczne kursy z zakresu coachingu. Przez wiele lat pracowała w dziedzinie finansów Unii Europejskiej (w instytucjach krajowych i unijnych) w kraju i zagranicą. Ma wieloletnie doświadczenie menadżerskie i szkoleniowe. Od kilku lat pracuje jako konsultant i coach w swojej firmie „Sun in us” w Brukseli. Udziela się także społecznie.

prof. Monika Płatek

Profesora UW, wykłada na Wydziale Prawa i Administracji. Jest kierowniczką Zakładu Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego WPiA UW. Prowadzi zajęcia na Gender Studies w Polskiej Akademii Nauk. Jest członkinią Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej i członkinią Rady Kongresu Kobiet.

dr Patrycja Sasnal

Doktor nauk politycznych, kierowniczka projektu „Bliski Wschód i Afryka Północna”, stypendystka Fulbrighta w Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS) na Johns Hopkins University w Waszyngtonie (USA), członkini Europejskiej Grupy Roboczej ds. Egiptu, wcześniej badaczka stowarzyszona na Amerykańskim Uniwersytecie w Bejrucie (Liban) i studentka na Sorbonne Nouvelle Paris III (Francja). Wykładała na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskała dwa tytuły magistra: stosunków międzynarodowych i arabistyki. Publikowała na temat polityki USA i Unii Europejskiej na Bliskim Wschodzie, wyzwaniach transformacji państw arabskich, konflikcie arabsko-izraelskim, m.in. w “Al-Ahram”, “LeMonde.fr”, “EUobserver”, “Polityce” i “Gazecie Wyborczej”.

Anna Siwek

Z wykształcenia ekonomistka, z pasji pisarka i podróżniczka. Autorka artykułów podróżniczych i książek-reportaży z podróży do Peru i wejścia na Kilimadżaro. Napisała powieści obyczajowe: „Znów mnie pokochaj” (2010), „Powiedz, że mnie kochasz” (2011), „Zakochani w Brukseli” (2013). W Brukseli mieszka od 2005 roku. Współorganizatorka Kongresu Kobiet w Brukseli i członkini Bekapu.

Justyna Sobolewska-Ziaeian

Jest menedżerem swojego męża, Yousefa Ziaeian, artysty malarza z Grand Place. Prowadzi galerię sztuki i rękodzieła „Atelier Ziaeian”. Oprócz tego ma firmę zajmującą się cateringiem. Świetnie gotuje, szczególnie oryginalne potrawy z Iranu. Ma dwójkę dzieci, jej mąż jest Irańczykiem.

Agnieszka Szmidel

Psycholożka międzykulturowa. Obroniła pracę z psychologii religii, ukończyła specjalizację “Gender Studies” pod kierownictwem dr Renaty Bożek na Uniwersytecie SWPS. Kursuje między Belgią a Polską, zadomowiła się w brukselskiej dzielnicy Molenbeek. Bloguje na e-migrantka.blogspot.be o problemach uchodźctwa, imigracji i wielokulturowości.

prof. dr hab. Magdalena Środa

Mieszka i pracuje w Warszawie. Filozofka, publicystka, eseistka i aktywistka feministyczna. Autorka książek „Indywidualizm i jego krytycy” (2003), „Kobiety i władza” (2009) oraz pozycji dla dzieci i młodzieży „Mała książka o tolerancji” (2010) i , „O gender i innych potworach” (2014). Felietonistka „Gazety Wyborczej”. W latach 2004-2005 była Pełnomocniczką Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Pomysłodawczyni, liderka i członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet. Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim.

Aga Zaryan

Jest dziś rozpoznawalną w świecie wokalistką jazzową, którą wyróżnia specyficzny styl, smak i podejście do śpiewania z charakterystyczną lekkością frazowania i ciepłym matowym tonem głosu. Aga przybliża współczesnej publiczności to, co najlepsze w historii jazzu, kontynuując tradycję takich artystów jak Shirley Horn, Carmen McRea i Joni Mitchell. Wokalistce udało się połączyć ambitne cele artystyczne z umiejętnością dotarcia do szerokiej publiczności, co zaowocowało nagraniem ośmiu albumów, w tym platynowych oraz multiplatynowych. W latach 2007-2013 Aga otrzymała tytuł jazzowej wokalistki roku w rankingu magazynu Jazz Forum. Jest pierwszą oraz jedyną polską wokalistką, której płyty ukazują się nakładem legendarnej wytwórni Blue Note Records z Manhattanu.