Nazywam się Miliard/ One Billion Rising – 16.30 w niedzielę 14/02 na Rondzie Schumana

Miliard kobiet na całym świecie tańczy 14 lutego taniec antyprzemocowy. Elles sans frontiéres asbl dołączy do tego ruchu już po raz piaty. Zatańczymy razem z Kasią Mortoń, instruktorką tańca. Zbiórka o 16.30. Załóżcie coś różowego, jeśli macie. Więcej o akcji: www.onebillionrising.org

Kroki tanca do nauki: https://www.facebook.com/watch/live/?v=1110979399326891&ref=watch_permalink